Hjem > DachsNytt > Båndtvang

Båndtvang

02.04.2013

Den 1. april trår ordinær båndtvang i kraft, og ordinær båndtvang varer til og med 20. august.

Dyrelivet er ekstra sårbart i denne perioden, og hunder må derfor holdes i bånd eller være forsvarlig inngjerdet.

Unntak fra båndtvangsreglene gjelder for hunder som brukes i reindrift, gjeterhunder og hunder som brukes eller trenes av politi, tollvesen eller redningstjenesten. Mer om de generelle båndtvangsbestemmelsene her

Trondheim kommune har to friområder, Lade og Saupstad, der hunder kan slippes fri i båndtvangstiden. Disse finner du her.