Hjem > DachsNytt > Årsmøte NKK region Trøndelag

Årsmøte NKK region Trøndelag

19.07.2013

Forhåndsinformasjon til medlemsklubbene om årsmøtet 18.09.2013

Årsmøte i Norsk Kennel Klub region Trøndelag
 
Dette er en forhåndsinformasjon til medlemsklubbene om årsmøtet:

Årsmøtet i NKK region Trøndelag holdes 18.9.2013 i hoppbygget, Granåsen.
 

  • Frist for innsending av forslag til årsmøtet fra medlemsklubbene: 15.08.13. Sendes undertegnede: frc@online.no
  • Frist for Innsending av forslag til valg: 15.08.13. Sendes en av følgende medlemmer i valgkomiteen:
    Roar Brurok: roar.brurok@bring.com
    Gabrielle Cappelen leder@tjff.no
    Robert Kristiansen robk2@online.no
Oversikt over styret i NKK region Trøndelag:

 

Funksjon Navn Valg
Styret
Leder Frank Christiansen 1 år igjen
Nestleder Per Harald Nymark På valg (2 år)
Styremedlem Anne Maisey På valg (2 år)
Styremedlem Rune Tyvold 1 år igjen
Styremedlem Susan Clayborough 1 år igjen
Styremedlem Hanne Lilleberg 1 år igjen
Styremedlem Eli Haller På valg (1 år)
Varamedlem Siv Wæhle På valg (1 år)
Varamedlem Liv Sunniva Ugelstad På valg (1 år)
     
Revisor
Revisor Helge Rødsjø På valg (1 år)
Vararevisor Ingulf Braa På valg (1 år)
     
Valgkomite
Medlem Robert Kristiansen På valg (2 år)
Medlem Roar Brurok 1 år igjen
Medlem Gabrielle Cappelen 1 år igjen
Varamedlem Kari Riise På valg (1 år)

Nærmere info kommer senere.
  
Vennlg hilsen
 
Frank Christiansen
Leder NKK region Trøndelag
frc@online.no