Hjem > DachsNytt > Årsmøte fredag 27. januar kl 19.00

Årsmøte fredag 27. januar kl 19.00

23.11.2011

Sted: Midtsand grendahus, Malvik.

Årsmøteinnkallinga publiseres også i neste Dachshunden, og sendes ut pr e-post/post først på januar.

Sakliste:
- Vanlige årsmøtesaker
- Innkomne saker
- Valg
Årsberetninger og regnskap deles ut på møtet.

Saker til årsmøtet må være styret i hende innen 23. desember 2011. E-post: g-oh@online.no

Styret har hatt følgende sammensetning i 2011:
Leder 2 år: Geir Haugum – ikke på valg
Nestleder 2 år: Sturla Ølstøren – på valg
Styremedlem/sekretær 2 år: Line Ølstøren – ikke på valg
Styremedlem 2 år: Kristian Slind – ikke på valg, men ønsker å tre ut.
Styremedlem 1 år: Greger Hellem – på valg
Varamedlem 1 år: Anne Kari Ravlo – på valg

Valgkomite:
Leder: Marit Jensen
Ole Jonny Estenstad
Bernt Ole Ravlum
Roger Pedersborg (vara)

Forslag på kandidater til verv sendes valgkomiteens leder innen 23. desember 2011. E-post: marit.jenssen@gauldalen.no

Etter årsmøtet blir det tradisjonen tro; koldtbord, sosialt samvær, loddsalg m.m.

Grunnet innkjøp av mat ønsker vi påmelding innen 20. januar til Geir g-oh@online.no / tlf 928 24 200 eller til Anne Kari anne.k.ravlo@gmail.com

Velkommen!

mvh styret