Hjem > Klubben > Dommere

Fra NKKs fellesbestemmelser for alle prøvegrener:
 

Påmelding.

All påmelding er bindende, og skal skje på eget skjema innen påmeldingsfristens utløp. Skjemaet må være undertegnet av hundens registrerte eier(e), eller den som overfor arrangør kan sannsynliggjøre sin rett eller tillatelse til å starte med hunden. Påmelding som ikke er skrevet på korrekt skjema, mangler opplysninger eller kommer for sent, aksepteres ikke.
Dersom en deltaker uteblir fra prøven, skal avgiften uoppfordret sendes arrangørklubben.

Påmeldingsavgift.

Prøvedeltaker som ikke er medlem av NKK, samarbeidende klubb eller utenlandsk kennelklubb samarbeidende med NKK, skal betale dobbel påmeldingsavgift.

Alle påmeldinger til prøver sendes trondelagdachshundklubb@gmail.com (Her er Skjema)

Drevprøveregler for dachshund, inkl "Fellesbestemmelsene"
Regler for blod- og fersksporprøver, inkl. "Fellesbestemmelsene"
 


Bruks-/jakthunddommere i klubben

Drevdommere

 • Aursøy, Arne Roger 
 • Estenstad, Ole Jonny 
 • Finnes, Karl-Ove
 • Furuhaug, Torgrim
 • Haugum, Geir Olav
 • Henriksen, Terje
 • Kvam, Erik
 • Ravlum, Bernt Ole
 • Ølstøren, Roger
 • Ølstøren, Sturla
 • Frank Andersen 


Under dommerutdanning

 • Bidtnes, Håvard

 


Spordommere

 • Dahl, Ole Johan
 • Eggen, Bodil
 • Furuhaug, Torgrim
 • Rolstad, Kristian
 • Røstadli, Marvin
 • Røstadli, Sturla
 • Aursøy, Arne Roger
 • Sætnan, Annar
 • Moen, Kjell Idar
 • Estenstad, Ole Jonny
 • Warberg, Jannike Grøtte


Under dommerutdanning:

 • Ølstøren, Roger
 • Ølstøren, Sturla
   

Hidommere

Under dommerutdanning:

 • Haugum, Geir