Hjem > Aktiviteter > Hi

Klubbens kontonummer: 4202 01 22077 (Sparebanken Midt-Norge)
IBAN: NO14 4202 0122 077
BIC/SWIFT-adresse: SPTRNO22


NB! Merk alle innbetalinger med ditt navn, dato, type prøve og hundens reg.nr

Fra prøvereglementet: [..]All påmelding er bindende, og skal skje på eget skjema innen påmeldingsfristens utløp. Skjemaet må være undertegnet av hundens registrerte eier(e), eller den som overfor arrangør kan sannsynliggjøre sin rett eller tillatelse til å starte med hunden. Påmelding som ikke er skrevet på korrekt skjema, mangler opplysninger eller kommer for sent, aksepteres ikke. Dersom en deltaker uteblir fra prøven, skal avgiften uoppfordret sendes arrangørklubben.[..]

Hiprøvereglementet

Påmeldingsskjema prøver Alle påmeldinger sendes  trondelagdachshundklubb@gmail.com


Hi trening hver tirsdag fra 08.05.18 t.o.m. 28.08.2019.

Påmelding til Geir Olav Haugum, g-oh@online.no eller telefon 928 24 200
 


2019

Arrangør Type prøve Påmld.info Dato Påmld.frist Avgift
TDHK Ordinær
(Begr. ant.)
Geir Haugum, Nyland, 7070 Bosberg
Tlf 928 24 200
g-oh@online.no

Dommer: kommer senere

24.8.2019
 
14.08.19 450,-